Odszkodowania za wypadki za granicą

Obsługa spraw związanych ze zdarzeniami za granicą

 • W Niemczech mamy trzy prężnie działające Kancelarie Adwokackie w Berlinie i Karlsruhe.
 • W Belgii - Antwerpen / Kancelaria Adwokacka.
 • W Czechach mamy Kancelarię Adwokacką - Turnov i Praga.
 • W Anglii mamy Kancelarię Prawną w Kent (UK). EMB SOLICITORS KENT
 • W Austrii mamy Kancelarię Adwokacką w Wiedniu,
 • We Francji mamy Kancelarię Adokacką w Melun k. Paryża.
 • W Holandii współpracujemy z Kancelarią Adwokacką w Rotterdamie ( wszystkie sprawy w tym wypadki komunikacyjne i w pracy). Uzyskujemy niewyobrażalnie wysokie odszkodowania za wypadki przy pracy i inne.
 • We Włoszech mamy Kancelarię Adwokacką w Alessandrii.
 • W Irlandii - Dublin / Kancelaria Adwokacka.

Załatwiamy profesjonalnie sprawy związane ze wszystkimi zdarzeniami w Anglii-UK, Austrii, Polsce, Niemczech, Czechach, Francji, Włoszech, Belgii, Holandii, Hiszpanii i pozostałych krajach UE. Właśnie w tych krajach jesteśmy sprawni profesjonalnie załatwić każdą sprawę.

Odszkodowania za niszczone pojazdy i inne mienie oraz zadośćuczynienie za:

 • za wypadki przy pracy w Holandii należą się odszkodowania - nie słuchajcie pracodawcy, że nie będzie odszkodowania.
 • doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • rentę na zwiększone potrzeby,
 • zaliczka na leczenie,
 • zwrot kosztów pochówku zmarłego,
 • odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej,
 • odszkodowanie za wszystkie skutki ofiary wypadku śmiertelnego w Polsce i Krajach Unii Europejskiej,
 • odszkodowanie za zniszczone mienie,
 • zwrot za opiekę osób trzecich,
 • zwrot utraconych zarobków i innych dochodów,
 • zwrot kosztów nabycia środków rehabilitacyjnych, protez lub innych aparatów,
 • zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu w przypadku niezdolności wykonywania dotychczasowego,
 • wszystkie inne świadczenia mające związek z wypadkiem wraz z pomocą w transporcie i zakładu pogrzebowego.
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie za "błąd w sztuce zawodu" w tym również błędy medyczne i zakażenia.
 • odszkodowania za wszystkie szkody materialne, tak pojazdów jak i inne.

W przypadku zainteresowania tematyką emerytur w UK, prosimy o zapoznanie się ze zmianami w kwalifikacji do państwowej emerytury w Wielkiej Brytanii.

Wykonujemy zlecenia sprawnie i szybko z windykacją świadczeń w 100 %.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać dodatkowe informacje

HOLANDIA:         Wszelkie prawa w tym zakresie pomoże rozwiązać Kancelaria Adwokacka TE PAS w Rotterdamie za pośrednictwem

                            „Biuro Rogulski” w Nowej Soli. /601 58 33 79 - 605 345 720

          Wypadek w pracy.  Prawa   pracownika w Holandii.

Prawo holenderskie dotyczące wypadków przy pracy na pierwszy rzut oka może się okazywać niezbyt korzystne dla pracownika.
Jednak po zagłębieniu się w temat widać wyraźnie, że korzyści jest sporo. Najważniejsza różnica występująca między Holandią ,a innymi krajami w tym Polską jest taka, że obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa, a raczej nie wypłaca żadnego odszkodowania za wypadek przy pracy. Pracownik może dochodzić odszkodowania od  uszczerbku na zdrowiu lub za szkodę materialną od podmiotu (osoby lub przedsiębiorstwa), która ponosi winę za wypadek. Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek poinformowania właściwej miejscowo Inspekcji Pracy o każdym poważnym  wypadku przy pracy w jego przedsiębiorstwie. Podroż do i z pracy nie są tym obowiązkiem obejmowane.
Co w Holandii uważa się za poważny wypadek przy pracy? Taki w którym ofiara poniosła śmierć, lub doznała poważnej psychicznej lub fizycznej szkody na zdrowiu, skutkującej przyjęciem jej na leczenie lub obserwację w szpitalu.
Po otrzymaniu zawiadomienia Inspekcja prowadzi dochodzenie, którego celem jest ustalenie przyczyn wypadku, zbadanie, czy zdarzenie to nie było skutkiem naruszenia obowiązujących przepisów oraz ewentualne wskazanie pracodawcy, jakie winien podjąć działania, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. 
Po zamknięciu dochodzenia Inspekcja Pracy sporządzenia sprawozdanie, które udostępniane jest wszystkim osobom zainteresowanym w sprawie. Wyniki dochodzenia Inspekcji mogą być podstawą dla ukarania pracodawcy.
W celu uzyskania informacji o możliwościach dochodzenia roszczeń można zwrócić się do inspektorów Inspekcji Pracy. Przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy w drodze cywilnej istotnym dokumentem uwiarygodniającym zasadność roszczeń pracownika wobec pracodawcy może być sprawozdanie Inspekcji Pracy o przyczynach wypadku wraz z ewentualnymi wnioskami o ukaranie pracodawcy.
inny podobny artykuł - BHP w Holandii
Pamiętaj!
Jeżeli wypadek nastąpił w pracy, walcz o swoje prawa. Najlepiej skontaktuj się z kancelarią prawną zajmującą się tą tematyką lub osobami czy instytucjami, która mogą Ci w tym pomóc!
Nieważne czy pracowałeś bezpośrednio u pracodawcy czy przez pośrednika!
W Holandii osoba, która w wyniku wypadku przy pracy utraciła zdolność do wykonywania pracy otrzymuje na czas choroby świadczenie chorobowe. Jeśli okres niezdolności do pracy przekracza 104 tygodnie świadczenie chorobowe przechodzi w świadczenie rentowe (tzw. WIA, dawnej WAO).
                                                                                                                  ZAPRASZAMY i na pewno pomożemy.